LG K8 Cover & Tilbehør


LG K8 Cover & Taske (Universal - Size XL)

LG K8 Clutch & Taske (Universal - Size XL)

LG K8 Vandtæt Cover & Taske (Universal - Size XL)

LG K8 Løbebælte (Size XL)

LG K8 Kabel (LG K8 Micro USB Kabel)

LG K8 Adapter & Tilbehør (Micro USB)

LG K8 Kabelholder & Kabel Organizer

LG K8 Oplader - Biloplader (Micro USB)

LG K8 Oplader - Stikkontakt (Micro USB)

LG K8 Oplader - Rejseoplader m. Omformer til Stikkontakt

LG K8 PowerBank - Large (15000 - 30000 mAh)

LG K8 PowerBank - Medium (10000 - 15000 mAh)

LG K8 PowerBank - Small (1000 - 10000 mAh)

LG K8 Mobilholder til bil (Size XL)